Over ons

Over Stichting Steunfonds Eureka

Voorzitter:
Cor van Voorthuizen

Penningmeester:
Hennie van Hunen

Secretaris:
Trees Ploeg

Voordrachtcommissie:
Jan Druijff
Hennie van Hunen
Margriet Moret

Snuffelmarktcommissie:
Evert Reijers
Jan Hazeleger
Gerhard Starke
Nannie van Veldhuizen
Teuni van Veldhuizen
Eva van den Brink
Bep de Vos

Activiteitencommissie:
Cor van Voorthuizen
Trees Ploeg
Hennie van Hunen
Evert Reijers
Jan Druijff
Henny Emons
Truus Schimmel
Grietje van Voorthuizen
Nannie van Veldhuizen

Naast het bestuur hebben wij ook diverse vrijwilligers die ons en de bewoners steunen.

Onze Missie

Algemeen
Stichting Steunfonds Eureka is een organisatie die door belangeloze maatschappelijke inzet van velen een plek biedt waar men zich thuis voelt, zich kan ontwikkelen en leert samen te werken. Dankzij een gevarieerd en breed aanbod van activiteiten die passen bij de doelgroep 65+.
Zo wil Stichting Steunfonds Eureka bijdragen aan een samenleving met voor iedereen een vertrouwde en veilige leefomgeving.

Doel
Door middel van werving sponsoren, giften van derden, subsidies en opbrengst Snuffelmarkt (1x per jaar) activiteiten te ondernemen / organiseren met en voor de bewoners van Eureka: kleinschalig wonen voor ouderen.

Waardering voor Algemene Vrijwilligers
Onder Algemene vrijwilligers worden vrijwilligers verstaan die met enige regelmaat, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, een activiteit begeleiden.
Indien zij besluiten te stoppen dan krijgen zij een cadeaubon en/of bloemetje.

Waardering voor bestuursleden
Hier is geen speciaal waarderingsbeleid. Zij doen dit geheel belangeloos en geheel op vrijwillige basis en vallen daarom onder het beleid zoals beschreven onder “Waardering voor Algemene Vrijwilliger”.